Hỗ trợ chọn lọc
Số tin Tiêu đề Ngày phát hành

Nội dung ảnh
Hội thảo Hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

[22/04/2014 17:04:31] Ngày 22/4/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tại Việt Nam (USAID) tổ chức Hội thảo Hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế. Hơn 300 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các tổ chức kinh tế, chuyên gia thương mại trong và ngoài nước đã tham gia thảo luận về việc tìm thị trường mới, cơ hội xuất khẩu hàng hoá đến các thị trường trọng điểm, gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu …Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

22/04/2014 17:05
Hội thảo Hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

[22/04/2014 17:02:54] Ngày 22/4/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tại Việt Nam (USAID) tổ chức Hội thảo Hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế. Hơn 300 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các tổ chức kinh tế, chuyên gia thương mại trong và ngoài nước đã tham gia thảo luận về việc tìm thị trường mới, cơ hội xuất khẩu hàng hoá đến các thị trường trọng điểm, gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu …Trong ảnh: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

22/04/2014 17:03
Hội thảo Hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

[22/04/2014 17:00:44] Ngày 22/4/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tại Việt Nam (USAID) tổ chức Hội thảo Hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế. Hơn 300 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các tổ chức kinh tế, chuyên gia thương mại trong và ngoài nước đã tham gia thảo luận về việc tìm thị trường mới, cơ hội xuất khẩu hàng hoá đến các thị trường trọng điểm, gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu …Trong ảnh: Các doanh nhân, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

22/04/2014 17:00